top of page

הטיפול מרחוק

הטיפול מרחוק מאפשר  ליצור קשר טיפולי כאשר המטופל נמצא בבית שלו  והמטפל נמצא בקליניקה שלו. זה מתאפשר בגלל שהמרחק  אינו משפיע על איכות הטיפול. כל מה שנחוץ היא סביבה שקטה, ישיבה או שכיבה נוחה ואמצעי תקשורת טלפוני או ויזואלי ( טלפון, סקייפ, זום, וואטאפ.).

הטיפול מרחוק מוסיף מימד שונה לטיפול הקראניוסקראלי. מסיבה זו, היום אני משלב טיפול מרחוק גם אצל מטופלים שיכולים להגיע לקליניק.

לפעמים, ליהיות מטופל כאשר אתה בבית שלך, מוסיף אלמנט של נוחות, ביטחון, וחוסך הרבה זמן של נסיעות. 

הטיפול מרחוק מאפשר לי לטפל באנשים בכל מקום בעולם.

bottom of page