top of page
למי שרוצה לדעת יותר על הטיפול הקראניוסקראלי:

הטיפול הקראניוסקראלי הוא טיפול במגע עדין, בעזרתו מאבחנים ומשפרים את תפקודה של מערכת פיזיולוגית בגוף שנקראת המערכת הקראניוסקראלית. המערכת הזאת מורכבת מהממברנות ומהנוזל - Cerebro Spinal Fluid (CSF) שעוטפים ומגנים על המוח ועל חוט השידרה. שחרור חסמים במערכת הקרניוסקראלית תוך שימוש במגע העדין שאינו חזק יותר מ 5 גר', משפר את תפקודה של מערכת העצבים המרכזית. הרחבה של הטיפול הקראניוסקראלי היא שיטת השחרור הרגשי (Somat Emotional Release), שעוזר לגוף ולנפש להשתחרר משאריות של טראומה.
הטיפול הקראניוסקראלי עוזר לגוף להשלים את תהליך הרפואי הטבעי וגם משמש כטיפול מונע על ידי הגברת התנגדות הגוף למחלות.

המוח וחוט השידרה קשורים ושולטים בכל הגוף ומצבם התקין הוא עניין גורלי. אחד הגורמים שמבטיח את תפקודם התקין  של המוח ושל חוט השידרה הוא נוזל ה CSF -  Craniospinal Fluid  המכיל חומרים חיוניים לתפקוד מערכת העצבים.  הנוזל נוצר מהדם בחדרי המוח (ventricles) ללא הפסק ונספג חזרה במנגנון הידראולי חצי סגור מבוקר היטב. יצירתו של נוזל זה מתרחשת בפעימות אחת ל 6-12 שניות. את הפעימות האלה ניתן להרגיש בכל הגוף בזכות תזוזה מזערית של העצמות כולל עצמות הגולגולת, הם יוצרים מקצב שנקרא המקצב הקראניאלי. מדענים ומטפלים רבים פרסמו מחקרים על חשיבותו ותכונותיו של נוזל ה CSF ומקצב היווצרותו ועל השפעתו על מחלות שונות. בטיפול הקראניוסקרלי, המטפל יודע להרגיש, למדוד נתונים של המקצב ולשפרם על ידי טיפול.
מרכיב נוסף של הטיפול הקרניוסקראלי הוא ה"רופא הפנימי" שבתוכנו שיודע בדיוק מה נחוץ כדי לשפר את מצבינו. ידוע לכולנו שאנשים אופטימיים המאמינים ביכולת גופם ונפשם להירפא, מבריאים מהר יותר ממחלות שונות ואפילו הקשות ביותר לעומת אנשים פסימיים ומיואשים. כלומר אצל אנשים אופטימיים, בא לידי ביטוי מנגנון הבראה שטמון בגופם שלא בא לידי ביטוי אצל פסימיים. הטיפול הקראניוסקראלי מתבסס על העובדה שבגופינו קיימת כל האינפורמציה הנחוצה לטפל בליקויים ועדיף להשתמש בחכמה זו ולא בחוכמת המטפל. תפקידו של המטפל להנחות את הטיפול ולאפשר ל"רופא הפנימי" לבצע את עבודתו.
לסיכום המטפל הקראניוסקראלי על ידי מגע עדין מקבל מהגוף אינפורמציה בעזרתה הוא מנחה את הטיפול. וכך, על ידי טיפול מבני וגם תוך שילוב שיחה טיפולית, עוזר למקצב הקראניאלי להשתפר על ידי שחרור חסמים, והכוחות הפנימיים של הגוף יבואו לידי ביטוי ובכך הגוף ירפא את עצמו.
bottom of page